Idrettslaget er ansvarleg for fotballtrening for born frå 1. til 4. klasse. Gulen fotballklubb overtek ansvaret frå 5. klasse og oppover. I tillegg organiserar laget volleyballtrening og "Flesketrimmen" for vaksne.

Trimgruppa er ansvarleg for rydding og tilrettelegging av stiane i området, samt "Fjelltrimmen".