Pin It

Trimgruppa er ei undergruppe av Eivindvik idrettslag.

Fjelltrim med premiering har vore hovedaktiviteten sidan gruppa blei danna på slutten av-70talet.I starten var det berre ei handfull, men utviklinga har vore veldig positiv.
Pr dags dato (2015) er det om lag 1300 brukarar som går i terrenget, takka vere mange 
godt merka og godt rydda løyper.

Frå tidleg på -90 talet starta vi opp med fellesturar. Dei første  gjekk vi inn til Midtundalen –
der det vart servert rømmegraut. Men etter kvart  organiserte vi forlenging av denne turen
og andre lengre turar over alle fjell i området vårt. På denne tida hadde vi 2-5 fellesturar i året.

I 2002 var det ”Fjellenes år” i heile landet, og i den anledning blei det i vår skulekrins sett opp 
premiering til dei som greidde å besøke minst 8 av 10 fjelltoppar. Kommunen støtta prosjektet med 
midlar. I 2003 satsa vi stort: Fellesturar kvar helg frå 1.juni til 30.september. Men på grunn av veldig 
variert oppmøte, blei det berre med dette eine året i eit slikt omfang. Etter eit par år vart talet på 
fellesturar kraftig  redusert. Pr i dag (2015) er det snakk om 1-2 turar i året.

I vintersesongen 2005/2006 starta vi opp med eigen vintertrim i tillegg til sommartrimmen slik at fjelltrim blei ein heilårsaktivitet.

Utanom fjelltrimaktivitetar og rydding/merking av løyper hadde trimgruppa frå 1980 ansvar for 
idrettsmerket, men etter kvart dabba det av, og ordninga opphørte i 2008.

Trimgruppa har hatt fleire engasjement, mellom anna for Gulen kommune, med rydding av turløype 
til Guløytoppen på Flolid (Tingstaden sitt område), mot betaling.

I 2009 blei ”Kystarven” lansert, eit samarbeidsprosjekt mellom Hafs-kommunane  ang. rydding og merking 
av turløyper til internasjonal standard. I 2011/2012 kom trimgruppa for alvor med i prosjektet. Formelt er
det idrettslaga i kommunane som har ansvaret for rydding og merking. I vår skulekrins har vi 5 løyper. 
Trimgruppa har hatt mykje papirarbeid samt alt det praktiske arbeidet med rydding/merking/skilting i løypene. 

Av og til har vi hatt med oss ein dugnadsgjeng til tunge løft og arbeidet med boring for skiltstolpane.

                                                                                                                                         Marit og Tove

Pin It
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com